Medlem til medlem

Her får du som medlem anledning til å tilby eksklusive kampanjer på dine tjenester og produkter direkte og utelukkende til andre medlemmer av Innherred Næringsforening. 

Det eneste kriteriet for å få markedsføre gratis på denne siden, er at tilbudet er forbeholdt medlemmer av INF.
 
Ta kontakt med oss ved å sende mail til kjersti@innherrednf.no for mer info eller innsendelse av materiell.